Grand Prieuré de Belgique - Saint Jean Baptiste

Commanderie Jacques de Molay

Mercredi 11 mars 2020 à 19h30

(anno 902 de l'Ordre)

Grand Prieuré de Belgique - Saint Jean Baptiste

Commanderie Robert de Craon

Vendredi 13 mars 2020 à 19h30

(anno 902 de l'Ordre)

  

Grootprioraat van België - Johannes de Doper
Commanderij Hugues de Payens


Vrijdag 13 maart 2020 om 19u30

(anno 902 van de Orde)

 

Grootprioraat van België -  Johannes de Doper

Commanderij Robrecht van Veurne

Zaterdag 14 maart 2020 om 10u00

(anno 902 van de Orde)